Onze kunstenaar

Gena Genadiy

De in Hengelo wonende en werkende kunstschilder Gena Genadiy is in 1982 geboren in Rusland. In St. Petersburg volgde hij vier jaar lang privéonderwijs om zich te bekwamen in iets waar hij al van jongs af aan veel talent voor bleek te hebben en plezier aan beleefde: schilderen. Gena is al van jongs af aan creatief bezig geweest.

Toen Gena nog een kind was kon hij zich uren lang bezig houden met allerlei soorten kleuren en materialen om hiervan mooie kunstwerken te maken. Hieruit bleek uiteindelijk dat schilderen zijn “tweede natuur” was. Door zijn gevoelens tot uiting te brengen laat hij zien hoe hij in het leven staat.

Al snel ontwikkelde hij een zeer markante stijl; een schilderij van Gena herken je onmiddellijk! De onderwerpen van zijn schilderijen zijn meestal van abstracte aard, maar ook figuratief werk behoort tot zijn arsenaal. De schilderijen, vaak van groot formaat en in een opvallende maatvoering, kenmerken zich door een royaal gebruik van verf, een magisch aandoende sfeer en een grote rijkheid aan details.

In 1999 verhuisde Gena naar Nederland. Ook hier maakte hij al snel naam en inmiddels gaan zijn schilderijen de hele wereld over. De kunstschilder schildert de zijkanten van zijn doeken mee, zodat het werk zonder lijst opgehangen kan worden en alle aandacht naar zich toe kan trekken. De kunstenaar kiest regelmatig voor langwerpige doeken, die een spectaculair effect aan de ruimte geven. Doorgaans spreekt het abstracte werk van Gena meer mensen aan dan het figuratieve, ook al zitten daar ook zeer fraaie en sfeervolle exemplaren bij. De techniek die gebruikt wordt bij de abstracte schilderijen is uniek en heel herkenbaar. Ronduit betoverend zijn de gewolkte vlakken, de kleurovergangen en de impressie van beweging en dynamiek. Met een Gena aan de muur krijgt elke ruimte onmiddellijk sfeer en persoonlijkheid.

English introduction

The painter Gena Genadiy, who lives and works in Hengelo, was born in 1982 in Russia. In St. Petersburg he attended private education for four years in order to become proficient in something that he had shown to be of great talent from an early age and enjoyed: painting. Gena has been creative from a young age. As a child he could spend hours working with many kinds of materials and colors to transform this into beautiful works of art. Eventually it turned out that painting was his second nature. This allows Gena to express his feelings and show how he is in life. He soon developed a very striking style; you recognize a Gena immediately! The subjects of his paintings are mostly of an abstract nature, but figurative work also belongs to his arsenal. The paintings, often of large size and in a striking size, are characterized by a generous use of paint, a magical atmosphere and a great richness of detail.

In 1999 Gena moved to the Netherlands. He soon made a name for himself here too, and his paintings are now going all over the world. The painter paints the sides of his canvases, so that the work can be hung up without a frame and can attract all the attention. The artist regularly chooses elongated canvases, which give a spectacular effect to the space. Generally speaking, the abstract work of Gena appeals to more people than the figurative, even though there are also very beautiful and atmospheric examples. The technique used in the abstract paintings is unique and very recognizable. The clouded areas, the color transitions and the impression of movement and dynamism are truly enchanting. With a Gena on the wall, every room immediately gains atmosphere and personality.